زمینه های سیاسی اجتماعی و فرهنگی گرایش برخی از مردم به مدعیان مهدویت و نیابت ذدر دو قرن اخیر
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه علمیه ‏قم
نام استاد/نام دانشجو : جواد اسحاقیان