ملاقات با امام عصر در دوران غیبت بایدها و نباید ها
56 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه علمیه ‏قم
نام استاد/نام دانشجو : جواد جعفری